Borderline - stabilnie niestabilni
Dodane przez Perfidia dnia 02/05/2009 15:34
Osobowość typu borderline (osobowość z pogranicza) to jedno z zaburzeń osobowości ujęte w ICD-10. Zaburzenie to rozpoczyna się zazwyczaj w okresie dorastanie i wczesnej dorosłości, trwa przez kolejne lata, powodując wiele cierpienia, wpływając na zdolność chorej osoby do odczuwania radości z życia oraz na podstawowe sfery życia - związki, pracę i rodzinę.

OBJAWY
Zaburzenie osobowości typu borderline jest związane ze specyficznymi problemami w związkach z innymi ludźmi, emocjami, zachowaniami oraz sposobami myślenia.

W JAKI SPOSÓB ZABURZENIE OSOBOWOŹCI TYPU BORDERLINE WPŁYWA NA RÓŻNE SFERY ŻYCIA

PRZYCZYNY
Tak jak w przypadku wielu innych zaburzeń psychicznych nie jest znana dokładna przyczyna powstawania zaburzenia osobowości typu borderline. Jednakże istnieją wyniki badań, które sugerują mieszaną naturę tego zaburzenia - wystąpienie czynników biologicznych, genetycznych oraz środowiskowych. Badania pokazują, że wiele osób dotkniętych tym zaburzeniem osobowości w dzieciństwie doświadcza molestowania, prześladowania czy odrzucenia, a także rozłączenia z opiekunami, z którymi wiązały ich silne więzi emocjonalne. Istnieją także dowody potwierdzające wkład genów oraz zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu u osób z osobowością z pogranicza.

LECZENIE
Swego czasu uważano, że zaburzenie osobowości typu borderline jest niezwykle niepodatne na leczenie, jednakże najnowsze badania pokazują, że jest odwrotnie i istnieją sposoby leczenia tego zaburzenia. Zwykle leczenie borderline polega na odpowiednim dobraniu kombinacji farmaceutyków oraz psychoterapii. W sytuacjach kryzysowych może być konieczne podjęcie bardziej radykalnego i intensywnego leczenia wliczając w to leczenie szpitalne.

JAK ŻYĆ?
Życie z osobowością typu borderline może być niezwykle trudne. Doświadczanie pustki wewnętrznej, desperacji, gniewu, beznadziejności i samotności są bardzo częste u osób z tym zaburzeniem. Jako efekt takich doświadczeń pacjenci często mają myśli samobójcze, włącznie ze skłonnością do ich realizacji. Część osób z osobowością borderline jako sposób na złagodzenie bólu emocjonalnego zadaje sobie ból fizyczny. Także w przypadku chronicznego poczucia pustki takie zachowania są często traktowane jako sposób, "aby wreszcie poczuć cokolwiek".
Osoby ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości typu borderline nie muszą się poddawać i żyć życiem pełnym bólu. Podstawą do poprawy funkcjonowania jest akceptacja swojego stanu, przyjęcie pomocy ze strony najbliższych oraz profesjonalistów (lekarzy i terapeutów), a przede wszystkim wiedza w jaki sposób radzić sobie z symptomami tego zaburzenia w życiu codziennym. Kilka rad: